Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
08.00 - 09.00
Hirurgija
08.00 - 11.00
Hirurgija
08.00 - 11.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Ginekologija
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Hirurgija
15.00 - 16.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ginekologija
17.00 - 19.00


Dečja hirurgija
18.00 - 19.00

Urologija
18.00 - 19.00
Ginekologija
17.00 - 19.00


Dečja hirurgija
18.00 - 19.00

Urologija
18.00 - 19.00

Dečja hirurgija
18.00 - 19.00

Urologija
18.00 - 19.00


Dečja hirurgija
18.00 - 19.00

Urologija
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
18.00 - 19.00
Urologija
18.00 - 19.00
Urologija
18.00 - 19.00
Urologija
18.00 - 19.00
Urologija
18.00 - 19.00

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
10.00 - 11.00
Ginekologija
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ginekologija
17.00 - 19.00
Ginekologija
17.00 - 19.00
18.00 - 19.00

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
08.00 - 09.00
Hirurgija
08.00 - 11.00
Hirurgija
08.00 - 11.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Hirurgija
15.00 - 16.30
16.00 - 17.00

Ponedeljak

Sreda

Petak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
18.00 - 19.00
Dečja hirurgija
18.00 - 19.00
Dečja hirurgija
18.00 - 19.00
Dečja hirurgija
18.00 - 19.00
Dečja hirurgija
18.00 - 19.00

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Petak

Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Petak

No events available!