“Gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost.”

—Hipokrat

Kraniostenoza – dijagnoza i lečenje

Kosti lobanje rastu na suturama, a stimulans za njihov rast je rast mozga. Mozak udvostručuje svoju veličinu u prvih 6 meseci života, i ponovo je duplira do kraja druge godine života. Rast lobanje se završava okoštavanjem sutura. Kraniostenoza je prerano zatvaranje kranijalnih sutura-šavova, što dovodi do različitih deformacija oblika lobanje-diskranija, koje su prisutne već na rođenju, a rast lobanje je ograničen preko zahvaćenih sutura. Pored deformacije oblika lobanje može biti ograničen i rast mozga, što dovodi do neuroloških poremećaja. Kliničku sliku kraniostenoza određuje prisustvo intrakranijalne hipertenzije, zbog onemogućavanja normalnog rasta mozga, usporen psihomotorni razvoj kao i pridružene anomalije lica i orbita.
Dijagnoza
Pregledom se, pored diskranije, otkriva rano zatvaranje fontanela i prisustvo koštanog grebena duž sraslih sutura.
Lečenje
Terapija je isključivo hirurška. Time se omogućava normalan rast mozga, sprečava razvoj intrakranijalne hipertenzije i oštećenje vida i sluha, sprečava se mentalna zaostalost i koriguje estetski deformitet.

Lečenje Urođenih Anomalija

Nakon povreda glave i mozga (kraniocerebralna trauma) u razvojnom dobu je najzastupljenije lečenje urođenih (kongenitalnih) anomalija. Najčešće oboljenje ovog tipa jeste hidrocefalus, zatim razni oblici dizrafičnih malformacija kranijalnog i spinalnog dela neuralne ploče, Chiari malformacije, Dandy–Walker-ove ciste, kao i drugi vidovi arahnoidnih cističnih formacija i malformacija vaskularne mreže.
Uzimajući u obzir podatke iz literature zauzet je stav da kod dve trećine dece s kongenitalnim anomalijama operativno lečenje treba preduzeti u ranom novorođenačkom periodu i u skladu s tim ukazano je na potrebu egzaktnijeg prenatalnog skrininga radi prevencije rađanja dece s teškim kongenitalnim anomalijama.

Ultrazvuk Glave

Ultrazvuk glave (mozga) kod beba je često primenjivana dijagnostička procedura jer se jednostavnim izvođenjem, kroz otvorenu veliku fontanelu, može dobiti mnoštvo informacija o izgledu, građi i veličini različitih moždanih struktura, zatim prikaz anomalija razvoja mozga, upalnih procesa, tumora mozga, znakova povišenog intrakranijalnog pritiska, raznih krvarenja i hipoksično-ishemičnih promena u mozgu.

Ultrazvuk Kičme

Ultrazvuk kičme (kičmene moždine) kod novorođenčeta je ključni pregled u ranom otkrivanju i evaluaciji okultnog spinalnog disrafizma. Sondom visoke frekvencije, kvalitet prikaza spinalnog kanala ultrazvukom korelira sa slikom koja se dobija magnetnom rezonancom. U odnosu na magnetnu rezonancu (MRI) ultrazvuk ima više prednosti: sedacija ili opšta anestezija pacijenta nije potrebna, tehnički pregled je lako uraditi i vremenski znatno kraće traje.
Neophodni pregledi se vrše već u prvim danima života. Kontrolni pregledi se rade po potrebi, onoliko često koliko je neophodno pratiti menjanje (evoluciju) promena.

Bolni Sindrom Leđa

Bol u donjem delu leđa je značajan javnozdravstveni problem. To je kliničko stanje koje često pogađa radno sposobno stanovništvo. Hronična ili akutna lumbalgija je nesumnjivo jedna od vodećih dijagnoza zbog koje radno sposobno stanovništvo izostaje sa posla. Simptomi bolova u donjem delu leđa najčešće pogađaju stariju populaciju. Složena anatomska struktura slabinskog segmenta kičme sklona je povredama i prekomernom istezanju, koji su vodeći uzrok bolnog stanja.
Lečenje lumbalgije i/ili radikulopatije uglavnom je konzervativno i kod najvećeg broja bolesnika konzervativni i rehabilitacioni tretman dovodi do potpunog prestanka tegoba i izlečenja. Kod nastupa hroniciteta tegoba uz proširenje neuroradiološke obrade, u obzir dolazi i operativno lečenje.

Cenovnik

Specijalistički pregled 3500,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom glave kod dece 6000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom kičme 7500,00

Radno vreme

Pre dolaska molimo Vas da telefonski zakažete (069 782 890)